HRA - desková hra

350 Kč
Skladem

 

Desková hra HRA pro jednotlivce a skupiny

HRA vznikla u příležitosti stejnojmenné výstavy v Galerii Benedikta Rejta v roce 2024 

Koncept podle staroindické hry Líla připravily Kateřina Melenová a Lucie B. Šiklová

Výtvarné zpracování Ondřej Smeykal www.smeykal.com

 

HRA  se prodává s hrací kostkou a 4 dřevěnými figurkami. 

Grafická úprava Helena Šantavá

Vytiskla tiskárna Protisk, České Budějovice

ISBN 978-80-85051-42-1

Kategorie: ostatní

Jednou z nesčetných forem hry, která se hraje s neutuchající oblibou od úsvitu civilizací dodnes, jsou hry deskové.  Předobrazem pro HRU, která se Vám dostává do rukou, nám byla legendární indická hra Líla, v překladu „božská hra“. Podle východní filosofické tradice je totiž jen jedna realita a veškeré její dění je výslednicí působení síly božského tvoření, božské hry, která v sanskrtu nese název Líla. Plné pochopení filosofického a náboženského pozadí Líly je pro moderního evropského člověka dostupné jen stěží. Stále však platí vzrušující premisa, že „hod není náhoda a že s námi souvisí“. Tedy, že každý hod hrací kostkou má svůj význam, který se vyjevuje v kvalitě políčka, na které se hráč dostane. Každý pád a vzestup či opětovné návraty na stejná pole mají svůj smysl, stejně jako krátký či nekonečně dlouhý průběh jednotlivé hry. Význam se přikládá vzájemnému setkání spoluhráčů a sdílení stejných polí.

Záměrem bylo vytvořit originální autorskou formu deskové hry, která může být hrána dvěma způsoby: moderně soutěživě ve stylu známé hry „Hadi a žebříky“ nebo původním stylem meditativní staroindické sebepoznávací hry „Líla”. Původní Líla vychází z kulturně duchovního prostředí staré Indie a tomu odpovídají originální názvy jejích jednotlivých polí, vyžadující mnohdy zasvěcený výklad. Naše HRA takový výklad nepotřebuje, herní políčka jsme opatřili pro hráče 21. století srozumitelnými názvy tak, aby celkový smysl hry jako cesty za poznáním sama sebe zůstal zachován.

Sebepoznávací varianta HRY je neskonale zajímavější, než její soutěživá varianta. Vybízí k hledání dalších souvislostí a k nacházení inspirativních odpovědí a interpretací. Tento způsob hry vyžaduje kreativitu, imaginaci i otevřenou mysl pro přijetí základní premisy o nenáhodnosti. Díky srozumitelným významům polí, zahrnujícím emocionální i fyzické stavy, které důvěrně známe a se kterými se během svého života od zrození do smrti setkáváme, není třeba dalšího vysvětlování. Spirála se vine od zrození jako cesta životem, určená úspěchy i porážkami, zkušenostmi, setkáními, prožitky až k okamžiku finálnímu, který však může být novým začátkem.