Konstruktivní tendence - katalog

300 Kč
Skladem

Katalog ke stejnojmenné výstavě konané v GBR 15.12.2022 - 9.4.2023

 

Kategorie: katalogy

Galerie Benedikta Rejta se rozsáhlou výstavou ze svých sbírek vrátila ke svým počátkům a výraznému fenoménu československého a světového umění šedesátých let, pro který jsme si zvykli souhrnně používat označení konstruktivní nebo také nové tendence. Výstava mapovala rané období tohoto druhu umění mezi lety 1964–1973, kdy v nové Galerii Benedikta Rejta (1966) začal vznikat základní soubor konstruktivně orientovaných děl, který obsahuje to nejlepší z vrcholného období tohoto výtvarného směřování u nás a částečně i v zahraničí. Okolnosti jeho vzniku svědčí o významu lounského kulturního prostředí a unikátním propojení mnoha osobností, ale také o prozíravé akviziční strategii prvního ředitele Jana Sekery, který dokázal pro nově založené muzeum získat špičková díla. Jeho důvěra pomohla nový typ tvorby ve své době etablovat na institucionální úrovni a zároveň propojit se světovým děním. Výstava přiblížila také teoretickou a kurátorskou činnost dalších významných osobností spjatých s lounským prostředím – zejména Josefa Hlaváčka a Jiřího Padrty.

Konstruktivní tendence : mezi napětím a křehkou stabilitou | Pavel Kappel (ed.) ; autoři textů: Pavel Kappel, Hana Gruntová Kolingerová, Tomáš Zmeškal | ISBN: 978-80-85051-32-2 (brožováno)